Thursday, June 9, 2011

ГитарЭгшигт утаснууд нь өндгийг минь урж тасдана
Өвдөлтөөр минь эмжээрлэж долгионтсон тэр авиа
Энүүхэндээ л гэж хэлэхэд сайхан сонсогдоогүй ээ
Гэвч үл ялиг өнгө алдан тоглохдоо, дуулахдаа
Үнэндээ би жаргалтай байжээ.